Український Національний Комітет

Діяльність(2007-2010)
Захиститись Бути здоровим Саморозвиватись Відпочивати Побутове
Зображення Файли Статті
Партія Контреліта
Категорії
Захиститись [19]
Бути здоровим [6]
Саморозвиватись [0]
Відпочивати [0]
Побутове [10]
S2 Омега
Пошук
Головна » 2011 » Жовтень » 3 » Як захистити свої права у Європейському суду з прав людини
13:28
Як захистити свої права у Європейському суду з прав людини
Якщо Ви вважаєте, що особисто і безпосередньо є жертвою порушення Україною одного або кількох основних Ваших прав - то Ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини за їх захистом.

З моменту вступу України до Ради Європи громадяни нашої держави отримали можливості щодо захисту власних прав і свобод не лише на національному рівні, а й за допомогою існуючих міжнародних організацій.

3 листопада 1998 р. у Страсбурзі відбулася офіційна церемонія інавгурації нового єдиного Європейського суду з прав людини. Новий Європейський суд з прав людини замінив, відповідно до Протоколу № 11 до Європейської конвенції з прав людини (набув чинності 1 листопада 1998 року), контрольні органи цієї Конвенції - Європейську комісію з прав людини та Європейський суд з прав людини.

На даний час Європейський суд з прав людини є єдиним у світі міжнародним судом, в який особа може звертатися зі скаргою на державу щодо порушення прав людини. Суд, діяльність якого визначена Протоколом № 11 до Європейської конвенції з прав людини, складається з 47 суддів по одному від кожної держави-члена РЄ. Суддею Європейського Суду з прав людини за квотою України у 2010 році обрано Ганну Юдківську.

Європейський суд з прав людини є субсидіарним (додатковим) органом захисту основних прав і свобод, право на звернення до якого виникає у випадку вичерпання усіх національних засобів правового захисту. Згідно ч. 5 ст. 55 Конституції України особа має право на звернення за захистом після використання національних засобів правового захисту у міжнародні юрисдикційні установи, які визнала Україна. Разом з тим слід наголосити, що Суд не являється апеляційною інстанцією і не має компетенції щодо перегляду або скасування рішень національних судів. Він також не може втручатися в діяльність національних органів влади, змінювати або скасовувати рішення державних установ.

Представництво України в Європейському суді з прав людини у разі розгляду питань дотримання нею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі Конвенція) та звітування про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України здійснюється в установленому порядку Міністерством юстиції через Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

На регіональному рівні, зокрема в м. Харкові, допомогу Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини надає регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному управлінні юстиції у Харківській області.

     На виконання основних завдань регіональне відділення, за дорученням Урядового уповноваженого та Секретаріату, вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що знаходяться в провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого, здійснює індивідуальний прийом громадян з питань організації діяльності та порядку звернення до Європейського суду з прав людини, вживає заходів щодо попередження порушення прав людини та основоположних свобод, а також щодо відновлення порушених прав і свобод на відповідній території.

    Розглянемо процедуру звернення громадян до Європейського Суду.

На початковому етапі провадження не обов’язково мати адвоката. Достатньо надіслати до Суду належним чином заповнений формуляр заяви з відповідними документами. Втім, реєстрація заяви Судом не є запорукою того, що вона буде визнана прийнятною або буде вирішена на користь заявника. Системою Конвенції передбачено «легкий» доступ до Суду, завдяки якому будь-хто може подати заяву, навіть з найвіддаленішого куточку держави-учасниці й не маючи коштів. Саме тому розгляд справ у Суді є безкоштовним.

Формуляр заяви з відповідними документами необхідно надсилати лише поштою за адресою:

The Registrar

 European Court of Human Rights

 Council of Europe

 F–67075 STRASBOURG CEDEX

 FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Втім, щоб Суд визнав заяву прийнятною, вона має відповідати певним вимогам, у протилежному випадку скарги навіть не розглядатимуться. Згідно зі ст. 35 Конвенції Суд може прийняти заяву до розгляду тільки після того, як було вичерпано всі національні засоби правового захисту – відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права. Тобто, якщо вирішення Ваших проблем було в компетенції українських судів, то Ви маєте пройти всі судові інстанції. Крім того, із заявою до Суду слід звернутися не пізніше, ніж через шість місяців після винесення остаточного рішення на національному рівні. Зазвичай, йдеться про рішення найвищого національного судового органу. Слід пам’ятати, що Європейський Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних організацій, скарга повинна стосуватися одного чи декількох прав, гарантованих Конвенцією. Стверджуване порушення Конвенції має стосуватися заявника особисто й безпосередньо й має завдати йому суттєвої шкоди. Заява повинна бути підписана особисто або представником.

Допомога адвоката стає необхідною, коли Суд сповіщає про справу уряд держави-відповідача, щоб він міг надати свої зауваження. На цьому етапі заявникам може бути надано фінансову допомогу на оплату юридичних послуг. Не існує списку юристів, уповноважених захищати інтереси заявників у Суді. Заявника може представляти будь-хто, хто за фахом є юристом і має право займатися юридичною практикою в одній із держав – учасниць Конвенції, або особа, уповноважена на це Президентом палати, якою розглядається справа. Представник повинен володіти однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою).

Існують два основні етапи розгляду справ Судом: вирішення  питання  прийнятності заяви та її розгляд по суті (тобто, безпосередньо розгляд скарг). Робота із заявою здійснюється в декілька етапів. Заява визнається неприйнятною суддею одноособово, якщо її неприйнятність є очевидною з самого початку; такі ухвали є остаточними й не можуть бути оскаржені. У справах, що порушують питання усталеної практики Суду, ухвали щодо прийнятності або рішення по суті виносяться комітетом у складі трьох суддів. Палата сповіщає уряд держави-відповідача про заяву й запрошує його надати свої зауваження. Письмові зауваження надаються обома сторонами. Згодом палата виносить рішення, яке стає остаточним лише через три місяці, впродовж яких заявник чи уряд мають право звернутися з клопотанням про передання справи на розгляд Великої Палати. Якщо колегією Великої Палати задовольняється це клопотання, справа розглядається повторно, й, за необхідності, може бути проведено усне слухання. Рішення Великої Палати є остаточними.

Про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі Суд Вас поінформує, але відразу слід зазначити, що швидкого розгляду Вашої заяви в Європейському суді очікувати не варто. Суд намагається розглянути заяви в межах трьох років з моменту їх подання, однак розгляд деяких справ потребує більше часу, деякі ж справи, навпаки, розглядаються швидше. Тривалість провадження в Суді може бути різною залежно від конкретної справи, судового формування, на розгляд якого її передано, добросовісності сторін у наданні Суду необхідної інформації, а також від багатьох інших чинників, таких як проведення слухань чи передання справи на розгляд Великої Палати. Деякі заяви можуть бути визнані терміновими й, отже, можуть бути розглянуті в пріоритетному порядку, - зокрема, коли над заявником нависла загроза фізичної шкоди.

Суд виносить рішення, керуючись нормами Конвенції і практикою застосування своїх попередніх рішень. Це означає, що в Європейському суді, на відміну від української кодифікованої системи законодавства, діє прецедентна система. Якщо Cуд приходить до висновку, що мало місце порушення, він може присудити вам "справедливу сатисфакцію", сума грошей в якості компенсації за деякі види збитку. Суд може також зобов'язати державу відшкодовувати витрати, які Ви понесли під час розгляду справи. Якщо ж суд приходить до висновку, що не було порушення, вам не доведеться платити ніяких додаткових витрат (наприклад, витрати, понесені державою-відповідачем).

Рішення про порушення положень Конвенції є обов’язковим для відповідної держави, яка зобов’язана його виконати. Після винесення рішення про порушення Конвенції Суд передає справу до Комітету Міністрів Ради Європи, який разом із державою-відповідачем та відділом виконання рішень визначає спосіб виконання винесеного рішення та заходи для попередження подібних порушень у майбутньому.

Що стосується питань порядку виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні на національному рівні, то останній  врегульовано Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23.06.2002. Цей Закон передбачає механізми реалізації рішень Європейського Суду  від їх оприлюднення в Україні до виплати відповідних компенсацій заявникові до Європейського суду або особі (групі осіб), на користь якої рішенням Європейського суду з прав людини визначено обов’язок України в міждержавній справі.

Слід зазначити, що якщо Суд виносить рішення про порушення Конвенції, держава-відповідач зобов’язана забезпечити, щоб подібні порушення більше не траплялися. В протилежному випадку Суд може винести нові рішення з констатацією порушення з боку держави. Встановлення Судом факту порушення статей Конвенції та Протоколів до неї зобов’язує державу-відповідача вжити заходів до виконання судового рішення, а також спонукає удосконалити діюче законодавство та судову практику.

    Звернення до міжнародних органів з захисту прав людини може мати різні причини і різні наслідки. Але в будь-якому випадку мова йде про зусилля, пов’язані з відстоюванням прав людини. Хоча це може бути нелегким, такі зусилля не варто зневажати.

Ю.Ю.Коваленко,
заступник начальника Головного управління юстиції у Харківській області

Вісник державних установ
Категорія: Захиститись | Переглядів: 2691 | Додав: unk | Теги: держава, права людини, страсбург, суд | Рейтинг: 1.0/1
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

©2008-2010. УНК.